א גוטן.

איך בין א איד פון וויליאמסבורג, און איך שרייב לעצטנס אביסל אויף וויקיפעדיע.

איך שרייב יעצט די פאלגנדע ארטיקלען:

  1. אייפאון