• איז שייך אזא זאך ווי טוישן א נאמען? ווייל איך וויל טוישן מיין נאמען.

  • איך פלאן בקרוב גאר אסאך צו ביישטייערן צו די וויקיפעדיע. איך ווארט אז רוני זאל ווערן סיסאפ, ווייל לויט ווי איך פארשטיי איז דערווייל דא א שטיקל פארלוירענע מצב.



ליסטע פון אלע יעצטיגע סיסאפס דא

דער בלאט האט קיינער נישט געשריבן, נאר עס שרייבט זיך אליינס, ווען איינער ווערט א סיסאפ גייט עס אויטמאטיש ארויף.

דערווייל האבן מיר נישט קיינעם פון די סיסאפס וואס פארשטייען אידיש. יעצט זענען מיר אנגעוויזן אויף פרעמדע הענט.