באניצער שפראך קעסטלעך
Chasid.png דער באניצער איז א חסידישער ייד מיט בארד און פיאות, און איז א שומר שבת.
yi ‫דער באַניצער רעדט יידיש אַלס מוטערשפּראַך.

ארטיקלן געשאפןרעדאַקטירן

שטארק איבערגעארבעטרעדאַקטירן