באניצער שפראך קעסטלעך
yi-0 ‫דער באַניצער רעדט נישט און פאַרשטייט נישט קיין יידיש.‬

איך בין נישט פורשטייס יידיש, און נישט זאגן, בכלל.