באַנוצערס בײַשטײַערונגען

19 דעצעמבער 2008

15 דעצעמבער 2008

8 דעצעמבער 2008

7 דעצעמבער 2008

3 דעצעמבער 2008

12 נאוועמבער 2008

9 נאוועמבער 2008

7 נאוועמבער 2008

5 נאוועמבער 2008

4 נאוועמבער 2008

3 נאוועמבער 2008

2 נאוועמבער 2008

26 אָקטאָבער 2008

22 אָקטאָבער 2008

21 אָקטאָבער 2008

19 אָקטאָבער 2008

11 אָקטאָבער 2008