א נאך ברכה איז מוזיק קאסעטע ארויסגעגעבן דורך דער עסן פירמע רוקח אין יאר 2001 אלס רעקלאמע.

עס איז געזינגען געווארן דורך זמר.

ניגוניםרעדאַקטירן

עס אנטהאלט די זעלבע דריי ניגונים אויף ביידע זייטן:

  • רוקח
  • על המחיה
  • בורא נפשות