ארטור רובינשטיין

ארטור רובינשטיין

ארטור רובינשטיין (1887 - 1982) איז געווען פון די גרעסטער פיאניסטן אין זיין דור.

ארטור איז געבוירן ג' שבט תרמ"ז אין לאדזש, קאנגרעס פוילן, אין א יידישער משפחה.