אן אפיציעלע שפראך באדייט א שפראך וואס האט א באזונדערן סטאטוס אין א לאנד. דאס קען זיין ווייל זי ווערט אינדארסירט דורך דער רעגירונג פון א לאנד אדער פראווינץ. געווענטליך וועלן אלע אפיציעלע פאפירן פון דער רעגירונג ווערן געשריבן אין דער שפראך, און אין די שולעס וועט מען לערנען די שפראך. און אויף די שפראך.

וויאזוי רעדאַקטירן

געווענטליך איז עס ווייל היסטאריש האבן די מענטשן וואס האבן געגרינדעט די לאנד גערעדט די שפראך.

היינט רעדאַקטירן

היינט איז שוין דא פיל לענדער וואס האבן אסאך מענטשן וואס קומען פון אנדערע לענדער האבן שוין פיל געטוישט אז חוץ די אפיציעלע שפראך דריקט די רעגירונג אלעס אויך אין אנדערע שפראכן וואס האבען אסאך רעדנער.