איך וויל זיין אן ערליכער איד

איך וויל זיין אן ערליכער איד איז א אלבאם מיט צוועלף יודישע לידער איבער יראת שמים, אהבת השם און יודישקייט פארפאסט און געזינגען דורך רבי יואל ראטה מיט א קאפעליע בחורים פון זיין ישיבה תפארת התורה.

דער אלבאם איז ערשיינען לכבוד ראש השנה תשע"ה.

די לידעררעדאַקטירן

 • די בעסטע זאך
 • באניי מיין הארץ
 • אומאן
 • איך הייב יעצט אהן
 • תמימות
 • טאטע
 • געוואלד!
 • פון יעצט
 • איך דארף נישט קיינעם
 • היט מיך מיינע אויגן
 • געב מיר א שידוך
 • דו'דאלע

לינקעןרעדאַקטירן