איי-קיו

(אַריבערגעפֿירט פון איי.קיו.)

אינטעליגענץ וויפלער (אויף ענגליש: אינטעליגענץ קוואנטום. אין קורצן איי קיו) איז די מאס אינטעליגענציע פון א מענטש וואס ווערט באשטימט דורך עקזאמען.