די אַרכעען זענען א גרופע ארגאניזמען וואס האבן נאר איין צעל. דאס איז א חשובער אפטייל פון לעבעדיקע ארגאניזמען. דאס ווארט "ארכעען" קומט פון גריכיש αρχαία—די אלטע. זיי קענען עקזיסטירן אין הויכע טעמפעראטורן (העכער פון 80 °C) און אויך ווען ס'איז גאר קאלט. אויך לעבן זיי אין דעם טיף וואסער פון די אקעאנען.

ארכעען זענען איינער פון די דריי געביטן פון ארגאניזמען: אייקאריאטן, ארכעען און באקטעריע.