איימאן על-זאוואהירי

איימאן על-זאוואהירי (געבוירן יוני 19, 1951) איז דער צווייטער פירער נאך בין לאדין אין אל-קאידא.

איימאן על-זאוואהירי