אידיאָם איז אן אויסדרוק (טערמין, פראזע) וואס פארבינדט צוויי אדער מער ווערטער צוזאַם, און באקומט א געוויסן אייגענארטיקן באדייט, וואס סתם אזוי איז די ווערטער פאר זיך נישט דער ריכטיגער באַדייט. וו.צ.ב. "דריי נישט קיין קאָפ", כאטש וואס דער ריכטיגער טייטש איז נישט צו דרייען פיזיש דעם קאפ, וועט אבער א סתם אידיש ווארט קענער נישט וויסן דעם באדייט פון דעם, ער וועט ווערן צומישט און פרעגן וואסארא קאפ רעדט מען דא. נאר איינער וואס קען שוין אידישע אידיאמען קען דאס פארשטיין די ריכטיגע מיינונג. סתם א אידיש קענער מיינט נאך נישט אז ער קען די אידיאמען געוויינליך איז דאס בלויז ווען מ'באנוצט זיך טעגליך מיטן שפראך.

אין לינגוויסטיקס, זענען אידיאמען באטראכט פיל מאל אלס פיגורן פון שפראך וואס איז זיך סותר מיט די פרינציפן פונעם קאמאפאזיציע פון שפראך.

אידיאמען קענען פארמישן תלמידים פון שפראך, און סטודענטן מוזן זיך אויך לערנען די אידיאמען פונקט ווי די אנדערע וואקאבולאר פון א שפראך, פאקטיש זענען פיל נאטורליכע ווערטער פון שפראכן געבוירן פון אידיאמישע ארגינעלע ווערטער, און זענען מיט די צייט געווארן איינגעגעסן אינעם שפראך אלס א יסוד ווארט וואס איר פיגור'טיוון מיינונג דערקענט זיך נישט מער.

פארשפרייטע אידיאמען

רעדאַקטירן
  • נישט געשטויגן און נישט געפֿלויגן – באדייט: אן אומריכטיגע זאך.

מקור: אידן אין די קריסטליכע לענדער. הינטערגרונט: קומט אפצושפאטן פון זייער גלויבן אז זייער שמייליגער איז ארויפגעשטיגען פליעדיגעהייט אין הימל נאכן געקרייצט ווערן, א מעשה וואס איז פארשטייט זיך נישט געשטויגן און נישט געפלויגן.

  • גיי צו וואו די פעפער וואקסט\זאל ער גיין צו וואו די פעפער וואקסט

באדייט. ווער פארשוואונדן פון פאר מיינע אויגן און קום נישט צוריק \ זיין שיקזאל גייט מיך נישט אן. מקור. א דייטשע שפריכווארט (איז צ״ב גענוצט געווארן דורך אייכמאן ימ״ש אינמיטן זיין געריכט) הינטערגרונד. פעפער וואקסט אין אינדיע זייער ווייט פון דייטשלאנד אזוי אויך זענען די וועגען אמאל געווען גאר מסוכן. האט שוין דער דייטשער גוי געטראפן א וועג צו געבן א שיינע ברכה זיכער האט ער צוגעלייגט ביטע שיין גייען זי צו וואו די פעפער וואקסט.