א סלאגאן איז א זאץ וואס מיינט נישט די אויבעפלעכליכע אפטייטש פון די ווערטער נאר ענדערש ארויסצודרוקן א קלוגער מוסר רייד.

פארשפרייטע אויסדרוקן

רעדאַקטירן
  • גוט אין דער ערד (ווען עס גייט איינעם שלעכט)
  • דאָס פינפטע ראָד צוּם וואָגן (ווען איינער איז אומניצבאר פאר א געוויסער אויפגאבע)
  • יעדעס טעפּעלע געפינט זיַין דעקעלע
  • לאנג ווי דאס גלות (ווען עפעס ציעט זיך אויסערגעווענליך לאנג)
  • יעדער ווארום האט זיין דארום (יעדער פארוואס האט זיין דערפאר)

זעט אויך

רעדאַקטירן

וועבלינקען

רעדאַקטירן