א קלאנג איז וואס מען הערט ווען קלאנג כוואליעס גייען אדורך א מעדיום צום אויער.א קלאנג ווערט פראדוצירט פון מעכאנישע ציטערונגען. א קלאנג כוואליע איז א שטערונג וואס פארט אדורך א מעדיום, וואס קען זיין א סאליד, א פליסיקייט אדער א גאז, אבער נישט אדורך א וואקיום.

אין לופט איז די גיך פון קלאנג 331.5 מעטער/סעקונדע. דאס ווערט מער וואס העכער ווערט דער טעמפעראטור פון דער לופט; למשל ביי 20 °C איז די גיך 343 מעטער/סעקונדע.

א מענטש קען הערן א קלאנג צווישן 20 הערץ (Hz) און ‎20,000 Hz‏.