רבי אהרן טענדלער איז אן אמעריקאנער רב און ראש ישיבה.

ער איז אן אייניקל פון הרב משה פיינשטיין ז"ל.

ער איז געווען יארן לאנג דער מנהל און ראש ישיבה פון יולע סקול אין לאס אנדזשעלעס.

יארן לאנג געווען רב אין שערי צדק, די רייכטסטע און גרעסטע ארטאדאקסישע שול אין די וועלי אין לאס אנזשעלעס.

זיין ברודער איז מרדכי טענדלער פון מאנסי, און זיין טאטע איז משה דוד טענדלער פון מאנסי.