אבא יעקב הכהן באראכאוו

רב

הרב אבא יעקב הכהן באראכאוו (טבת תר"חה' אייר תרצ"ו) איז געווען רב אין וואלקאוויסק, פוילן (היינט אין בעלארוס) און פריער אין אנדערע קהילות. ער איז געווען דער מחבר פון שו״ת "חבל יעקב". ער האט געשטיצט ציוניזם און איז געווען איינער פון די ערשטע רבנים וואָס האָבן זיך אָנגעשלאָסן אין דער מזרחי באַוועגונג.