דער װעלטס האַנדל צענטער (ענגליש: World Trade Center) איז געווען א צװילינג טורעם צונויפגעשטעלט פון 7 געביידעס אין דער ניעדריקער טייל מאנהאטען פון ניו יארק סיטי, וואס דאס איז געווען דער הויפט ביזנעס צענטער מיט הונדערטע ריזן פינאנציעלע קאמפאניעס דערין פלאצירט.

װעלטס האַנדל צענטער
Map

עס איז מייסטנס געבויעט געווארן דורך דעם אמעריקאנעם ארכיטעקט מינארו יאמאסקי און אנטוויקעלט דורך די פארט אטאריטי פון ניו יארק און ניו זשערסי.

דער לענדלארד דערפון איז געווען לערי סילווערסטין.

עס האט אנטהלאטן 13.4 מיליאן סקוועיר פוס אפיס פלאץ. כמעט פיר פארצענט פון מאנהאטןס גאנצע אפיס פלאץ.

דאס איז געווען דער סימבאל און פנים פון ניו יארק סיטי פאר דער גאנצע וועלט ביז איר חורבן.

אלע ארגינעלע געביידעס פון דעם זאמלונג זענען צאמגעפלאן און חרוב געווארן אין דעם טאג סעמפטעמבער 11 2001, די מאריאט האטל וואס איז דער דריטער בילדינג פון דעם זאנלונג איז בלויז געשעדיגט געווארן און די איבעריגע, נומער פיר פינעף און זעקס, זענען אזוי שטארק געשעדיגט געווארן אז מען האט דאס געמוזט צונעמען, נאך בנינים ווי די דויטשע באנק און א קירכע זענען אויך געשעדיגט געווארן אז מען האט דאס געמוזט צונעמען.