אן אַרכיטעקט איז איינער וואס פלאנעוועט געביידעס און שאפט פלענער וואס ער גיט איבער צו א בוימייסטער. זיין פאך ווערט גערופן ארכיטעקטור. דאס ווארט ארכיטעקט שטאמט פון גריכיש ארכיטעקטאן.

זעט אויך רעדאַקטירן