18טער י"ה

יארהונדערט
(אַריבערגעפֿירט פון 18טע י"ה)