18טער י"ה

יארהונדערט
(אַריבערגעפֿירט פון 18טן יארהונדערט)