פופצן איז געווען א געווענליכע יאהר אינעם יוליאנישן קאלענדער וועלכע האט זיך אנגעהויבן אין א דינסטאג און אנטהאלטן 365 טעהג.

מאפע פון גערמאניע אין יאהר פופצן

געשעהענישן

רעדאַקטירן
  • דאס אויסוועהלן באאמטע אין רוים ווערט אריבערגעפיהרט פונעם פאלק צו די הערשער און סענאט
  • דער טייך טיבער פארפלייצט טיילן פון רוים
  • גערמאניקוס טוט פארכאפן די ווייב פונעם גערמאנישן פיהרער

געשטארבן

רעדאַקטירן