שָׂרָה אדער שרה אמנו איז געווען די ווייב פון אברהם אבינו, זי איז געווען איינע פון די ארבע אמהות.

אברהם מיט שרה (א געמעל זיי ציען)

זי האט ארגינעל געהייסן שָׂרַי, און גאט האט געטוישט איר נאמען צו שרה.

אויך ווערט זי אנגערופן מיטן נאמען יִסכָּה, וואס מיינט "קוקן", צוליב וואס זי איז געווען זייער א שיינע פרוי, און פרעמדע מענטשן האבן געקוקט אויף איר מיט גליסטעניש.

זי האט אויף א וואונדערלעכן אופן געשוואנגערט אין געבוירן איר איינציג זוהן יצחק ביי די ניינציג יאר.

זי איז געשטארבן אין קרית ארבע אויף די עלטער פון 127 יאר, און מען האט איר באגראבן אין מערת המכפלה.