רבי שמואל שטראשון (ה'תקנ"ד - י״ג אדר ב׳ ה'תרל"ב) איז באקאנט אלס דער רש"ש, ער האט געוואוינט אין שטאט ווילנא, און געווען א פאמיליע מיטגליעד מיט די אלמנה ואחים ראם, דעריבער האבן זיי אריינגעדרוקט זיינע הגהות אויף ש"ס, מדרש רבה, א.ד.ג.

דער רש"ש

הרב שמואל שטראשון איז געבוירן אין זאסקאוויץ צו זיין פאטער ר׳ יוסף אין ה'תקנ"ד (1794). ער איז געווען אן איידעם ביי ר' דוד שטראשון, און האט גענומען זיין משפחה נאמען. זיין שווער האט זיך געצויגן קיין ווילנא ווען נאפאליאן איז אריין אין רוסלאנד. אין ווילנא האט ער געגרינדעט א "קלויז" (בית מדרש). זיינע הגהות אויף ש״ס זענען באוואוסט פאר זייער שארפקייט.

ער איז נפטר געווארן אין ווילנא י״ג אדר שני ה'תרל"ב (1872).

זיין זון רבי מתתיהו שטראשון איז געווען א באוואוסטער תלמיד חכם. און זיין טאָכטער צענא איטא פרוי פון יוסף שמואל הרכבי.