מתתיהו שטראשון

ליטווישער רב

מתתיהו שטראשון איז א זון פון ר' שמואל שטראשון באקאנט אלץ די רש"ש, ער איז געווען א משכיל.

מתתיהו שטראשון