שמואל הכהן פרידמאן

גבאי אדמו"ר מהר"א מסאטמאר
(אַריבערגעפֿירט פון שמואל הכהן פריעדמאן)

ר' שמואל הכהן פרידמאן איז דער גבאי פון די צווייטער און דריטער סאטמארער רביס; רבי משה טייטלבוים און זיין זון רבי אהרן טייטלבוים פון קרית יואל.