שלומבערגערא איז אַ מין קאקטוס פֿון דרום אַמעריקע.

דער פסח קאקטוס Schlumbergera gaertneri

זעטרעדאַקטירן