שלום לויפער איז באקאנט זייענדיג א פייערדיגער סאטמארער חסיד, און דער גבאי צדקה פון בעל ויואל משה, ווי אויך אלס א אתרוגים אימפארטירער, ווי אויך האט ער אנגעפירט די גרעסטעקמחא דפסחא ארגאניזאציע אינגאנצן אליין (ווי לאנג די כוחות האבן איהם ערמעגליכט), ווי אויך איז ער באקאנט אז ער איז דער וואס האט איינגעפירט די גרויסע צענטראלע כ"א כסלו מסיבה אין אלע סאטמארער מוסדות אין געגנטן איבער דער וועלט.

זיינע יוגנט יארןרעדאַקטירן

אין ישיבהרעדאַקטירן

חתונה געהאטרעדאַקטירן

די קריג יארןרעדאַקטירן

נאכן קריגרעדאַקטירן

אין אמעריקערעדאַקטירן

א סאלדאט פאר בעל ויואל משה מסאטמאררעדאַקטירן

ער איז געווען ממונה אלס זיין גבאי צדקה

ווי אויך איז ער געווען דער וואס האט געהאט די חזקה זיך אפצוגעבן מיט די מעמדות געלדער

אלס א שטייגער צו זיין געטריישאפט איז אינטרעסאנט צו נאטירן אז ער האט זיך געמאכט פאר א מנהג צוזאמען מיט זיין שוואגער הר"ר שלום נחמן פילאפף צו זעהן לכל הפחות איינמאל אין טאג דעם רבי'ן, נו אין יענע יארן ווען זיי האבן זיך געפונען דורכן טאג אין דעם אנדערן עק וויליאמסבורג איז דאס נישט אזוי גרינג אנגעקומען, האבן זיי זיך געמאכט פאר א מנהג צו גיין יעדן צווייטן טאג צו מנחה מעריב, אזוי אז מנחה איז צ.ב.ש. געווען פאר זונטאג, און ביי מעריב איז דאס שוין געווען פאר מאנטאג

אויף די עלטערע יארןרעדאַקטירן

זיינע קינדעררעדאַקטירן

 1. הר"ר יחזקאל שליט"א
 2. הר"ר יצחק משה פרענקל הי"ו
 3. הר"ר אהרן פריעדמאן הי"ו
 4. הר"ר בעריש ז"ל
 5. הר"ר דוד אלי' ווייס
 6. הר"ר יוסף הערש
 7. הר"ר אלטער לאנדא אבד"ק עדעלין
 8. הר"ר פנחס לויפער
 9. הר"ר שמואל טייטלבוים
 10. הר"ר יעקב יצחק קארפען
 11. הר"ר משה
 12. הר"ר אברהם, אב"ד דאראג
 13. הר"ר נפתלי ווייס
 14. הר"ר ליפא