שטראוס איז די צווייטע גרעסטע עסן געזעלשאפט אין ישראל.

לאגא
עופרה שטראוס, עקסעקוטיוו פון דער שטראוס געזעלשאפט