שחר אבן צור איז א ישראלדיקער זינגער זינט 1993, ער איז געבוירן געווארן אין תל אביב אום 1972.

שחר אבן צור 2012.jpg

אויך איז ער א פויקער פון מוניקה סקס ראק באנד. צווישן זיינע באוווסטע לידער זיינען: "עירומים" וואס ער האט פראדוצירט אום אויגוסט תשס"ג.