שונא אדער שונאים ווערן אנגערופן א מענטש אדער א גרופע וועלכע זענען אין אפאזיציע און האבן פיינט זייער אייגן אדער אן אנדער געוויסן פירער, אדער זיי האבן פיינט סתם א זאך, מענטש אדער גרופע מענטשן אדער א גאנץ פאלק. אין א מלחמה איז די קעגנארטיקע לאנד און מיליטער דער שונא איינער פארן אנדערן.

פיינט זענען די פארקערטע פון פריינט.

דער סיבה צום שנאה קען זיין פילפאכיג אבער ביי פאליטיק פעלט זיך נישט אויס עפעס ערענסט און עס קען זיך שאפן א שנאה סתם אזוי ווייל יענער געהער צו די אנדער פארטיי.

זעט אויך

רעדאַקטירן