די שװעסטער באַרי זײַנען צװײ אמעריקאנער שװעסטער, וואס זינגען אין ייִדיש, און ענגליש אַ ביסל.

 • וואו איז דאס געסעלע
 • טום באַלאַלייַקע
 • בובליטשקי - בײגעלעך
 • אשת חיל
 • ווי אהין זאל איך גיין
 • א בריוועלע דער מאמען
 • א חאסענע
 • טשיריבים טשיריבאם
 • קויפטשע פאפיראסן
 • נישט אױף זונטיק, נאָר נישט זונטיק
 • בעלץ, מײַן שטעטעלע בעלץ
 • שײן װי די לבֿנה
 • אַ ייִדישע מאַמע
 • בײט מיך אַ ביסעלע
 • רומעניע געווען אַ מאָל אַ לאַנד אַ זיסע אַ שיינע
 • ראָזשינקעס מיט מאַנדלען
 • װוּ נעמט מען אַ ביסעלע מזל
 • בײַ מיר ביסטו שײן[1]
 • איך האָב דיך צו פֿיל ליב
 1. https://yi.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%99%D6%B7_%D7%9E%D7%99%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95_%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9F