דער ארטיקל דיסקוטירט א געזעלשאפט פון מענטשן. טאמער זוכט איר אנדערע באדייטן פון שבט, זעט שבט (באדייטן).

שבט איז א געזעלשאפטליכע אפטיילונג פון מענטשן וואס וואוינען אין קבוצות לויט די אפשטאמונגען זיי האבן אייגענארטיגע געניאלע מנהגים און זיי מישן זיך נישט מיט אנדערע שבטים.

אידישקייטרעדאַקטירן

די צוועלף זין פון יעקב אבינו און זייערע קינדער און אייניקלעך זענען די שבטים זעה שבטי ישראל.