טאקסי אדער טעקסירעדאַקטירן

די ווערטערביכער פון וויינרייך און רייכער שרייבן ביידע ״טאקסי״ מיט אן ״א״ --פוילישער 20:08, 18 יולי 2019 (UTC)

דאס יידיש-העברעאיש ווערטערבוך ביי iddish.co.il זאגט אז "טעקסי" און "טאקסי" זענען ביידע ריכטיק, אבער איך האב געקליבן דער ערשטער אויסלייג ווייל קיינער זאגט נישט tuxi (מיט א U). וועלטלעכער יידיש-רעדנער (רעדן) 17:33, 19 יולי 2019 (UTC)
נישט tuxi נאר taxi=טאַקסי און אזוי זאגט מען אין אייראפע. --פוילישער 22:55, 20 יולי 2019 (UTC)
וואס איך האב געמיינט צו זאגן איז אז דער A אין taxi ווערט נישט אויסגערעדט ווי (צום ביישפיל) אן אל"ף מיט א פתח (אַ) אין יידיש. דערפאר, איך האב געקליבן דער אויסלייג מיט עי"ן (אפשר ווייל איך רעד געוויינטלעך ענגליש). וועלטלעכער יידיש-רעדנער (רעדן) 07:16, 21 יולי 2019 (UTC)
צוריק צו "טעקסי" בלאט.