רעדן:אברהם אזדאבא

צולייגן דיסקוסיע
אין דיונים בדף הזה.

אברהם אזדבא איז בנידוי פון א בית דין! א"א איז א מחרחר ריב און א בעל מחלוקת און ער איז הורס דעם מצב אין קרוין הייטסץ.

איך מיינט דאס מיט או אמת, ביטע קוק ארום און וועסטו זעהן דעם אמתן פאקטס. ביטע. איך האק ניט קיין צ'ייאניק! בכל הכבוד הראוי.

י. ברקוביץ' תושב שכונת קרוין הייטס

צוריק צו "אברהם אזדאבא" בלאט.