רודאלף ווערבע (ה'תרפ"ד - כ"ו אדר ה'תשס"ו) איז געווען א סלאוואקישער אידישער יוגנטליכער וואס איז אנטלאפן פון אוישוויץ און ער איז געוועזן דער ערשטער וואס אין זיין רודאלף ווערבע רעפארט האט אינפארמירט פאר די וועלט (וואס איז שוין באמת געווען באקאנט אבער ער איז געווען דער ערשטער עדות איבער דעם) צוזאמען מיט זיין פריינד אלפרעד וועצלער וואס עס גייט אלס פאר אין אוישוויץ.

ווערבע איז געבוירן וואלטער ראזנבערג אין טאפלישאן, סלאוואקי.