ראָזע (#FFC0CB)

ראָז (אדער ראָזעווע) איז א העלער רויט קאליר וואס איז ערשט פארשריבן אין דעם 17טן יארהונדערט צו שילדערן די העלע רויטע בלומען פון דיאנטוס. ראזע איז א קאמבינאציע פון רויט און ווייס. אנדערע צופארבן פון ראזע זענען קאמבינאציעס פון מאדזשענטא און ווייס, אדער אראנזש און ווייס.