קלויסטער

אַ קלױסטער איז װי אַ קריסטלעך שול; עס איז װוּ אַ קריסט בעט ("מאליעט זיך") יעדען זונטאָג.

זעט אויךרעדאַקטירן