קישקע קענסער/ראַק (ענגליש: Colorectal Cancer) אין א נאמען פון א מחלה. די מחלה איז כאראקטעריזירט מיט דעם וואס אין די קישקע וואקסט קענסער/ראַק. עס איז די דריטע פארשפרייטסטע קענסער־, און די צווייטע גרעסטע פאקטאר צו טויט אין דער מערב וועלט פון ראַק. קישקע קענסער ברענגט צו אין דער וועלט 655,000 טויטע א יאר.

קישקע קענסער

סימפטאמעןרעדאַקטירן

אפטמאל דערקענט מען נישט קיין סימפטאמען ביז די קראנקייט האט זיך גוט אנגעכאפט. די סימפטאמען זענען, למשל:

  • בלוט אין דעם שטולגאנג

דיאגנאזירן און טעסטןרעדאַקטירן

קישקע קענסער ווערט דיאגנאזירט דורך דער טעסטס־אפווענד אויכט כדי זיך צו דערוויסן ווי שטארק עס איז צושפרייט:

באהאנדלונגרעדאַקטירן

ווי אזוי צו פארמיידןרעדאַקטירן