באריום ענימע (קאנע) איז א מעדיצינישער טעסט, צו באקוקן די גראבע קישקע, מען נעמט אן איקסשטראל (רענטגן) פון דער גרויסער קישקע אין דער צייט וואס מען פילט זי אן מיט באריום.

דער טעסט

רעדאַקטירן

דעם טעסט מאכט מען אין דעם ראדיאלאגיע אפטייל פון א שפיטאל אדער א קליניק.

דער נוצן

רעדאַקטירן

זייטן עפעקט

רעדאַקטירן

אזוי ווי אלע איקסשטראלן האט אויכט דער טעסט שעדליכע ראדיאציע, און א גאר קליינע מעגלעכקייט פון מאכן א לאך אין דער קישקע.

זעט אויך

רעדאַקטירן