דאס קיניגל איז א חיה וואס איז ענלעך מיט דעם האז, אבער איז קלענער פון אים. אין נאטור גראָבט דאס קיניגל פאר זיך א הייל איין מעטער אין דער ערד. עס האט ווייכע האר, מיט פארשידענע פארבן על פי מין. מען האדעוועט קיניגלעך צוליב פארקויפן זיי און פאר זייער פעלץ, וואס איז גענוצט צו מאכן וועש. דער קיניגל-פעלץ איז אויך גענוצט צו אימיטירן טייערערע פעלצן, ווי צום ביישפיל דער פעלץ פונעם לעמפערט.

א ווילד קיניגל