קאַרדעמאן איז א געווירץ פון דער אינגבער משפחה Zingiberaceae, וואס שטאמט פון אינדיע. דער שויט איז דרייעקיק, און די זוימען זענען שווארץ. די מערהייט פון קארדעמאן וואקסט אין דרום אינדיע.

קארדעמאן
(Elettaria cardamomum)
קארדעמאן זוימען