קאנקורענץ מיינט צוויי אנדערע מענטשן וואס ביידע פון זיי באשעפטיגן זיך אדער האנדלען מיטן זעלבן פראדוקט, ביזנעס אדער קאנצעפט. די צוויי "קאנקורירן" צווישן זיך און ביידע פרובירן איבערצושטייגן איינער דעם אנדערן.

השגת גבולרעדאַקטירן

קנאת סופרים תרבה חכמהרעדאַקטירן