אַ קאָנצענטראַציע לאַגער אדער קאצעט איז אַן אָרט װאָס באַדינט אַ רעגירונג צו פֿאַרשפּאַרן מענטשן װאָס זײַנען אַנטקעגן די רעגירונג אָדער פֿאַרברעכער װאָס דאַרפֿן זײַן אָפּגעהיטן. אין אַלגעמײן באַדינט עס צו אײַנזעצן אן א משפט אַ גרױסער עולם צוזאַמען װאָס די רעגירונג האָט זײ באַשטימט אַלס שטערער, בעיקר בעת א מלחמה.

בוכנוואַלדע לאגער

היסטאָריע

רעדאַקטירן

פֿיל לענדער האָבן זיך באַניצט מיט קאָנצענסטראַציע לאַגערן, אָפֿטמאָל בעת מלחמה. פֿון די מערסטע באַקאַנטע קאָנצענסטראַציע לאַגערן איז געװען די לאַגערן אין דײַטשלאַנד װאָס די נאַציס האָבן אױפֿגעשטעלט. אין די לאַגערן האָט אַדאָלף היטלער פֿאַרשפּאַרט אַלע גרופּעס-מענטשן װאָס האָבן געהאַט אַנדערע פּאָליטישע געדאַנקען ווי היטלערן, װי צום בײַשפּיל, סאָציִאַליסטן, קאָמאָניסטן און ספעציעל יידן וואס אויסער זייערע סאציאליסטישע געדאנקען זיינען זיי געווען בייַ זיי פאַרעכנט אלס גאָר אַ נידעריקע פאלק. אומגעפער 10 מיליאן מענטשן זיינען געשטארבן אין די דייטשישע קאָנצענסטראַציע לאַגערן.

ארבעט לאגער

רעדאַקטירן

פארניכטונג לאגער

רעדאַקטירן