קאנסטרוקציע ארבעטער

א קאנסטרוקציע ארבעטער איז איינער וואס זיין שטעלע איז צו ארבעטן אויף א קאנסטרוקציע ארט ביי וועלכער סטרוקטורן ווי בריקן אדער הייזער ווערן געבויט. קאנסטרוקציע ארבעטערס נוצן פילע סארטן געצייג (ווי שופֿלען און מוטערשליסלען) און אפערירן מאשינען און פארמיטלען ווי לאסטאויטאס און בולדאזערס. ארבעטן אין קאנסטרוקציע קען ווערן געפֿערלעך, ווייל איינער קען פֿאַלן אדער האבן א שווערער אביעקט אויף זיי פֿאַלן. קאנסטרוקציע ארבעטערס דאַרפן טראגן זיכערהייט קליידונג צו באשיצן זיך, ווי לעדער ארבעט שטיוואלעס מיט א מעטאלן עק, קאנסטרוקציע העלמען פון פלאסטיק, און ספעציעלע ברילן צו באשיצן זייערע אויגן. א סאך קאנסטרוקציע ארבעטערס אויך טראגן אָפּשפּיגלענדיקע זיכערהייט וועסטלעך, צו העלפן שאָפֿערס און אנדערע קאנסטרוקציע ארבעטערס וויסן זיי.

Construction crew.jpg