סאלדאט

א מענטש וואס באדינט פראפעסיאנעל אדער פעריאדיש אין דער ארמיי
(אַריבערגעפֿירט פון זעלנער)

א סאלדאַט אדער זעלנער איז איינער וואס איז איינגעצויגן געווארן אדער האט זיך אליין אנגעשלאסן צו אן ארמיי כדי צו היטן די מדינה.

א נארוועגישער סאלדאט

די סאלדאטן זיינען צעטיילט אין באזונדערע קארפוסן ווי פוס סאלדאטן, לופט סאלדאטן א.א.וו.