סאלדאט

א מענטש וואס באדינט פראפעסיאנעל אדער פעריאדיש אין דער ארמיי
(אַריבערגעפֿירט פון זעלנער)

א סאלדאַט אדער זעלנער איז איינער וואס איז איינגעצויגן געווארן אדער האט זיך אליין אנגעשלאסן צו אן ארמיי כדי צו היטן די מדינה.

סגן משנה
קצין חי"ר ישראלי בדרגת סג"ם. לוחם חי"ר בסוף תרג"ד
א נארוועגישער סאלדאט

די סאלדאטן זיינען צעטיילט אין באזונדערע קארפוסן ווי פוס סאלדאטן, לופט סאלדאטן א.א.וו.