צו מיינט איר וויקיפעדיע:קאווע שטיבל אדער קאווע שטיבל (וועבזייטל)?

קאווע-שטיבל איז א זייטיגע שטוב פון א בית המדרש, כולל, אדער א ארבעטס פלאץ, צוגעשטעלט אלע באדערפענישן צו מאכן קאווע, ווען מען מאכט דארטן קאווע כאפט מען שוין א שמועס אין אנדערע ענינים. דער נאמען "קאווע שטיבל" איז כמעט נישטא אין אנדערע גויאישע קולטור'ן, עס ווערט בעיקר בלויז אויסגענוצט אין די חרדישע וועלט פון כוללים און ישיבות מיט שולן. און אין דער גויאישער וועלט ווערט דאס אונגערופן "קאפיטעריע".

זעט אויךרעדאַקטירן