ציגיינער

(אַריבערגעפֿירט פון ציגאנער)

ציגײַנער איז א פאלק וואס שטאמט פון אינדיע. זיי פלעגן וואנדערן זיך איבעראל, אבער היינטיגע צייטן אסאך פון זיי וואוינען אויף איין ארט.

א פוילישע ציגיינערין

אין דעם צווייטן וועלט קריג האבן די נאציס פארלענדט ארום 400,000 ציגיינער.

די טראדיציאנעלע פאכן פון די ציגיינער זענען פעדלעריי, מעטאל ארבעט, פי הענדלעריי און פארוויילונג, ווי זינגען און טאנצן (צום ביישפיל דער שפאניש־ציגיינער פלאמענקא טאנץ).