פאלק (נאציאן)

געמיינדע פון מענטשן מיט א געמיינזאמער שפראך, קולטור, אפשטאם אדער היסטאריע

פאלק איז א צוזאם קלויב פון מענטשען וואס וואוינען אין איין לאנד, אדער אפילו פארשפרייט איבער די גארער וועלט, אויב האלטן זיי אן עפעס א צוזאם נויג פון א רעליגיע אדער מסורה און זיי זענען אמאל אין היטאריע געווען צוזאמן איז דאס א פאלק.


זעט אויךרעדאַקטירן