פרשת מקץ

סדרה אין ספר בראשית

מקץ (ארויסגעזאגט: מיקייץ) איז די צעהנטע סדרה אין סדר בראשית.

עס זעצט פאָר צו דערציילן די מעשה פון יוסף אין מצרים.

עס געפאלט כמעט שטענדיג אום חנוכה.

מנהגים רעדאַקטירן

אין סקווער איז דא א מנהג זיך צו שערן דייקא לכבוד שבת פרשת מקץ, ווייל אין די סדרה שטייט ווי מ'האט געשוירן יוסף הצדיק.

פרעה'ס חלום רעדאַקטירן

די הונגער יאהר רעדאַקטירן

הפטורה רעדאַקטירן

היות עס פאלט געווענליך אום חנוכה, לייענט מען די ספעציעלע הפטורה פון חנוכה. ווען נישט, לייענט מען פון ספר מלכים קאפיטל א פון פרק ג' פסוק טו ביזן סוף קאפיטל.